print

%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-4_1دوره آموزشی زبان تخصصی صنایع غذایی

این دوره به صورت 5 جلسه 3 ساعت می باشد که تز 95/9/25 برگزار می گردد

استاد : مهندس الهام کاکایی

شماره تماس : 09125773578