آدرس :
خیابان کارگر شمالی ، خیابان شانزدهم ، فجر یکم ، پلاک 12 ، انجمن غلات ایران

شماره تماس:  02188022769

شماره همراه : 09376148246

پست الکترونیکی: