print

اولین جلسه هیئت مدیره جدید سه شنبه 96/10/19 برگزار شد و سمت اعضا به شرح ذیل تعیین گردید

دکتر محمد رضا سابقی به عنوان رئیس هیئت مدیره

دکترمهدی کریمی تفرشی  به عنوان نائب رئیس

دکتر محمد کاظم کوهی به عنوان خزانه دار

مهندس حسین حدادی به عنوان دبیر انجمن