خلاصه صحبتهای مهندس حدادی در برنامه نیم نگاه

خلاصه صحبتهای مهندس حدادی در برنامه نیم نگاه

موضوع برنانه: افزودنی غیر مجاز نان مانند جوش شیرین و جوهر قند

در این برنامه ابتدا مهندس حدادی به مقایسه میزان مصرف نان بین ایران و سایر کشورها پرداختند که با توجه به داده ها و امار ارقام نشان داده شده، میزان مصرف نان در ایران چندین برابر کشورهای توسعه یافته مانند امریکا-المان-روسیه و ایتالیا میباشد.

در بخش دوم عواملی که در سلامتی نان مورد اهمیت بود بیان شد

عواملی مانند: کمبود پروتین- سن زدگی و… که سبب میشود کیفیت ارد به شدت پایین بیاید.

همچنین بحث پخت نان و سطح سواد اطلاع نانواها ک در کیفیت نان بسیار موثر میباشد.

در بخش سوم گزارشی از نانوایی های شهر تهران پخش گردید که در این گزارش رنگ نان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص میزان سفیدی نان بیشتر مورد قبول مصرف کننده ها میباشد.

برای اینکه سفیدی با کیفیت مطلوب بدست اید باید سبوس نان گرفته شود.

این سبوس علاوه بر تاثیر بر روی رنگ با توجه به خواصی که دارد از کیفیت نان بشدت میکاهد.

همچنین این مسعله نیز مطرح شد که اتحادیه و بهداشت سرزده کیفیت خمیر نان رابررسی میکنند اما متاسفانه کیفیت اردهای اهدایی به نانواها پایین میباشد.

در بخش چهارم اقای دکتر منصور رضایی مدیر گروه تغذیه بیمارستان مسیح دانشوری به روی خط برنامه امده و پیرامون جوهر قند که به صورت غیر مجاز برای رنگبری استفاده میشود و برای نانوا و مصرف کننده بسیار مضراست صحبت کردند.