print

خلاصه ای از برنامه نیم نگاه با حضور اقای دکتر مشعشعی عضو کمیته تحقیق پژوهش انجمن غلات ایران
در این برنامه ابتدا دکتر مشعشعی مقدمه ای پیرامون خود برنج که مبدا ان به هخامنشیان برمیگردد وتنها غله ای است که توسط انسان مصرف میشود توضیحاتی را ارایه کردند. در بخش دوم به مقایسه مصرف برنج در ایران و سایرکشورها پرداختند که در ایران مصرف سالانه برنج به 47 کیلوگرم رسیده است و بیشترین میزان مصرف برنج را کشور برمه دارد که سرانه مصرف ان 217 کیلوگرم میباشد.
در بخش سوم مقایسه بین میزان تولید برنج در ایران و میزان مصرف ان انجام شد و با توجه به اینکه میزان تولید برنج در ایران 1000000 تن کمتر از میزان مصرف میباشد ناگزیر به واردات برنج میباشیم.
ضمن انکه استانهای مازندران ،گیلان،گلستان،فارس و خوزستان به ترتیب بیشترین میزان تولید برنج را دارا میباشند.
در بخش چهارم گزارشی از فروشندگان برنج پخش شد که دلایل فروش برنجهای خارجی را قیمت مناسبتر ،خراب نشدن برنج در قابلمه و افت زدن کمتر مطرح گردید.
در بخش پنجم اقای مهندس هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو روی خط برنامه امدند و درباره پروانه واردات برنج در کشور که شامل کدهایی میباشد مطالبی را بیان کردند.