متن صحبت دکتر مشعشعی در ارتباط با برنج

خلاصه ای از برنامه نیم نگاه با حضور اقای دکتر مشعشعی عضو کمیته تحقیق پژوهش انجمن غلات ایران
در این برنامه ابتدا دکتر مشعشعی مقدمه ای پیرامون خود برنج که مبدا ان به هخامنشیان برمیگردد وتنها غله ای است که توسط انسان مصرف میشود توضیحاتی را ارایه کردند. در بخش دوم به مقایسه مصرف برنج در ایران و سایرکشورها پرداختند که در ایران مصرف سالانه برنج به ۴۷ کیلوگرم رسیده است و بیشترین میزان مصرف برنج را کشور برمه دارد که سرانه مصرف ان ۲۱۷ کیلوگرم میباشد.
در بخش سوم مقایسه بین میزان تولید برنج در ایران و میزان مصرف ان انجام شد و با توجه به اینکه میزان تولید برنج در ایران ۱۰۰۰۰۰۰ تن کمتر از میزان مصرف میباشد ناگزیر به واردات برنج میباشیم.
ضمن انکه استانهای مازندران ،گیلان،گلستان،فارس و خوزستان به ترتیب بیشترین میزان تولید برنج را دارا میباشند.
در بخش چهارم گزارشی از فروشندگان برنج پخش شد که دلایل فروش برنجهای خارجی را قیمت مناسبتر ،خراب نشدن برنج در قابلمه و افت زدن کمتر مطرح گردید.
در بخش پنجم اقای مهندس هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو روی خط برنامه امدند و درباره پروانه واردات برنج در کشور که شامل کدهایی میباشد مطالبی را بیان کردند.