به اطلاع می رساند انجمن غلات ایران در همایش تکنوفود2 در روز سه شنبه مورخه 95/12/10 پنل های تخصصی غلات را با ریاست دکتر ناصررجب زاده و حضور اساتید بزرگ غلات همچون دکتر سیدین اردبیلی ، تولید کنندگان صنایع غذایی و مقامات دولتی برگزار می نماید .