اخبار انجمن

برگزاری پنل غلات در همایش تکنوفود 2

انجمن علمی غلات ایران برگزارکننده دو پنل علمی و چالشی در همایش تکنوفود 2 : تصمیم گیری و بحث در ارتباط با مشکلات صنعت غلات و فرآورده های آن و ارائه...
بيشتر بخوانيد
اخبار انجمن

گردهمایی هیئت مدیره انجمن غلات ایران در مرکز علمی کاربردی غلات قائم

شنبه 95/10/25هیئت مدیره انجمن علمی غلات ایران جلسه ای در زمینه ارتقا کیفیت آرد و نان ، همچین توسعه فعالیت های انجمن رگزار کردند
بيشتر بخوانيد
آموزش

آغاز دوره جدید آموزش زبان تخصصی صنایع غذایی

دوره آموزشی زبان تخصصی صنایع غذایی این دوره به صورت 5 جلسه 3 ساعت می باشد که تز 95/9/25 برگزار می گردد استاد : مهندس الهام کاکایی شماره تماس...
بيشتر بخوانيد
اخبار انجمن

برگزاری دوره جدید زبان تخصصی صنایع غذایی

شروع دوره جدید زبان تخصصی صنایع غذایی ازپنج شنبه 6 آبان که این دوره 15 ساعت می باشد  ودانشجویان طی این دوره تسلط کامل در ترجمه مقالات تخصصی پیدا می...
بيشتر بخوانيد
12