انجمن علمی غلات ایران برگزارکننده دو پنل علمی و چالشی در همایش تکنوفود 2 : تصمیم گیری و بحث در ارتباط با مشکلات صنعت غلات و فرآورده های آن و ارائه...
بيشتر بخوانيد