print
grt

شروع دوره جدید زبان تخصصی صنایع غذایی ازپنج شنبه 6 آبان که این دوره 15 ساعت می باشد  ودانشجویان طی این دوره تسلط کامل در ترجمه مقالات تخصصی پیدا می کنند

استاد خانم مهندس کاکایی