دانشمندان اتریشی: نمی‌توانیم تضمین کنیم «تراریخته» به مردم آسیب نمی‌رساند

بسیاری از دانشمندان حوزه کشاورزی اتریش اظهار داشته‌اند: نمی‌توانیم تضمین کنیم که «محصولات تراریخته» هیچ آسیبی به مردم نمی‌رساند و نمی‌دانیم که چه تأثیراتی بر روی بدن انسان می‌گذارد. این موضوع موجب اجرای قانون «برچسب‌گذاری تراریخته» در اتریش شد.

کشور اتریش از سال ۱۹۹۹ مطابق بند شانزدهم قانون اساسی اتحادیه اروپا، سعی در ممنوع کردن کشت دانه کلزا و ذرت تراریخته کرد اما اتحادیه اروپا با این درخواست کشور اتریش موافقت نکرد؛ این مخالفت موجب واکنش برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد که از این ممنوعیت در کشور اتریش حمایت می‌کردند اما این مخالفتها کارساز نبود و در نهایت کشت این محصولات در اتریش ادامه یافت.

در سال ۲۰۱۵ و همزمان با تغییرات برخی از قوانین مربوط به تغییرات ژنتیکی محصولات کشاورزی در اتحادیه اروپا، اتریش کشت این محصولات را در کشور خود محدود و برخی از محصولات مانند ذرت تراریخته را به طور کامل ممنوع کرد.

آماری که در اواخر سال ۲۰۱۵ توسط برخی از سایتهای خبری و اطلاع‌رسانی اروپایی منتشر شد، نشان داد که حدوداً دو سوم کشورهای عضو اتحادیه اروپا غذاهایی که از محصولات تراریخته تولید می‌شدند را به طور کامل ممنوع کردند؛ از طرفی، کشورهای مجارستان و اتریش خواستار محدودیت بیشتری برای این محصولات تراریخته بودند و معتقد بودند که هرچه سریعتر باید قانون «برچسب گذاری» این محصولات انجام گیرد.

اتریش معتقد بود که این محصولات دستکاری ژنتیکی شده موجب آلودگی مواد غذایی در کشور می‌شود که این موضوع مسئولان کشور را متقاعد کرد تا درباره سلامت این محصولات تحقیق به عمل آورند؛ پس از تحقیقات بسیار توسط مسئولان و کارشناسان کشور اتریش درباره سلامت این محصولات، مشخص شد که برخی از آنها دچار آسیبها و بیماریهایی هستند؛ این موضوع موجب شد که قانون «برچسب‌گذاری تراریختگی» از سال ۲۰۱۵ بر روی این محصولات اعمال شود.

کشمکشها بر روی محصولات تراریخته موضوعی است که از سال ۲۰۱۰ در اتحادیه اروپا وجود داشته و همچنان وجود دارد اما کشور اتریش همواره خواستار ممنوعیت کامل این محصولات بوده است؛ چرا که هنوز سلامت آنها مورد تأیید هیچکدام از کارشناسان و دانشمندان حوزه کشاورزی این کشور قرار نگرفته است؛ بسیاری از دانشمندان حوزه کشاورزی در این کشور اظهار داشته‌اند: ما نمی‌توانیم تضمین کنیم که این محصولات هیچ آسیبی به مردم نمی‌رساند و نمی‌دانیم که چه تأثیراتی بر روی بدن انسان می‌گذارد.

با وجود این هم اکنون مناطق نسبتاً زیادی در کشور اتریش در حال کشت محصولات تراریخته هستند که در شکل زیر قابل مشاهده است، البته باید گفت که بر روی همه این محصولات در بازار مصرف این کشور «برچسب تراریختگی» اعمال می‌شود./ تسنیم

با