نونکده

IMG_20160905_213501

به نام خدا

گزارش بازدید اساتید انجمن علمی علوم فناوری غلات ایران از نانوایی سنتی نونکده واقع در کرج:

در این بازدید که اقایان دکتر: رجب زاده- علی- کوهی،اقایان مهندس: رفیعی- حدادی-عفیفی- موحد و خانم های مهندس:کاکایی- روحی و قنبری حضور داشتند،اقای مهندس حاج اقایی و پرسنل محترم نانوایی نونکده مراحل تولید نان های خود توضیحاتی را ارایه کردند و کارشناسان انجمن از مرحله خمیرگیری تا مرحله اخر پخت را زیر نظر داشتند و نقطه نظرات خود را بیان کردند.

از جمله ویژگی های نانوایی نونکده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

.استفاده از ارد سبوس دار غنی شده

.استفاده از مواد اولیه بهداشتی

.عدم استفاده از جوش شیرین-بلانکت و هرگونه مواد صنعتی و شیمیایی مضر

.استفاده از شعله غیر مستقیم در مرحله پخت

.بالابردن زمان پخت در مرحله پخت نان

.استفاده از مکان بهداشتی

.برند سازی برای نان سنتی

در پایان این بازدید مقرر شد طی جلساتی همکاری بیشتری ما بین انجمن غلات ایران با نانوایی نونکده صورت پذیرد.