آموزش

آغاز دوره جدید آموزش زبان تخصصی صنایع غذایی

دوره آموزشی زبان تخصصی صنایع غذایی این دوره به صورت 5 جلسه 3 ساعت می باشد که تز 95/9/25 برگزار می گردد استاد : مهندس الهام کاکایی شماره تماس...
بيشتر بخوانيد